AB Türkiye Delegasyonu Yetkililerinin Katılımı ile IPA-II Dönemi Kapsamında Başkanlığımıza Sunulan Kapesite Geliştirme Proje Teklifleri Görüşüldü
28 Aralık 2016

IPA II Dönemi kapsamında Başkanlığımıza sunulan kapasite geliştirme proje tekliflerinin görüşülmesi için ilgili kurumlarla bir araya gelinerek bir değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıya Başkanlığımız ve AB Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin yanı sıra proje teklifi veren birimlerden olan Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü temsilcileri de katılım sağlamıştır. Bu görüşmeler esnasında farklı 5 adet proje için hazırlanan Operasyon Tanımlama Dökümanı (OIS) değerlendirilmiştir.