IPA-1 kapsamında tamamlanan Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışı Sayın Bakanımızın teşrifleriyle gerçekleştirildi.
IPA-1 kapsamında tamamlanan Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışı Sayın Bakanımızın teşrifleriyle gerçekleştirildi.
04 Nisan 2018

IPA-1 programı kapsamında tamamlanan yaklaşık 17 milyon Avro yatırım tutarındaki Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi’nin açılışı Sayın Bakanımız Mehmet ÖZHASEKİ’nin teşrifleri ve halkın da katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış töreninde sırasıyla Kütahya Belediye Başkanı Sayın Kamil SARAÇOĞLU, Kütahya Valisi Sayın Ahmet Hamdi NAYİR, Kütahya Milletvekili Prof.Dr. Vural KAVUNCU ve Sayın Bakanımız Mehmet ÖZHASEKİ Kütahya’ya yapılan yatırımlara ve ülke gündemine değinerek konuşmalarını gerçekleştirdi. 25 Aralık 2017 tarihi itibari ile geçici kabulü gerçekleştirilmiş olan arıtma tesisi Deneme İşletme aşamasında olup, 1 yıllık kusur bildirim süresi boyunca yüklenici tarafından tesiste geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Projenin yaklaşık 14.4 milyon Avro’su AB hibesi, 1 milyon Avro’luk kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 1.5 milyon Avro’luk kısmı ise İLBANK desteğiyle Kütahya Belediyesi tarafından karşılandı.

Proje kapsamında, Porsuk Çayı ve Porsuk Barajı’nda gözlemlenen kirlilik problemi nedeniyle mevcut ön çökeltme tankı, havalandırma tankı, son çökeltme tankı ve çamur arıtma üniteleri revize edilmiş olup, İleri Biyolojik Arıtma teknolojisiyle yeniden inşa edilen tesis sahip olduğu günlük 97.000 m3’lük kapasite ile Kütahya merkezinin ihtiyacını karşılamaktadır.