AB Yatırımları Dairesine Merkez ve Taşra Teşkilatından Personel Görevlendirilmesi
20 Ağustos 2015

AB YATIRIMLARI DAİRESİNE MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDAN PERSONEL GÖREVLENDİRİLMESİ

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı’nda çalışmak üzere Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından personel görevlendirilecektir. Başarılı bulunan personel görevlendirme sonrası AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı kadrosuna alınacaktır. Başvuruda bulunacak adaylar ayrıntılı özgeçmişlerini 15 Eylül 2015 tarihine kadar ab@csb.gov.tr elektronik posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru Şartları

1)      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde (Merkez veya Taşra teşkilatında) görev yapıyor olmak.


2) Son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bu seviyeye denkliği kabul edilen geçerli bir belgeye sahip olmak (Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için bkz: www.yok.gov.tr) ve etkin bir şekilde kullanabilmek (yazma, konuşma, dinleme ve okuma).

3) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin çevre mühendisliği ve inşaat mühendisliği tercih sebebi olmak üzere mühendislik; mimarlık, şehir ve bölge planlama, hukuk, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler bölümlerini bitirmiş olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

4) Çevre altyapı projelerine ilişkin fizibilite çalışmaları ve proje hazırlama, proje yönetimi ve Avrupa Birliği satın alma prosedürleri, inşaat uygulamaları alanlarında bilgili, tecrübeli veya öğrenmeye ve kendini yetiştirmeye açık olmak.

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

Adayların başvuruları incelenerek uygun bulunanlar ile irtibata geçilecektir.