Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Dış Yatırımlar
 • Çevre ve şehircilik alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek,
 • Bakanlığın, bağlı kuruluşların ve Türk müteahhitlik firmaların yurt dışında inşaat yatırım fırsatlarını araştırmak, geliştirmek ve hayata geçirilmesine öncü olmak,
 • Yurt dışında yatırım yapmak isteyen Türk müteahhitlik firmalarını gelişmeler ile ilgili bilgilendirmek ve yatırım yapılacak ülkeyle koordinasyon sağlamak,
 • Türk müteahhit firmalarının yurtdışında karşılaşabileceği sorunlara yönelik çözümler üretmek,
 • Yatırım yapılabilir ülkeleri ekonomik, siyasi, bürokratik yönlerden inceleyerek ilgili kuruluş ve firmaları bilgilendirmek,
 • Yatırımcı firmalar için ulusal ve uluslararası kredi, fon, kaynak bulmak,
 • Yatırım yapılacak dış devlette arsa temini için yabancı idareler ile koordinasyon kurarak yatırımcıya kolaylık sağlamak,
 • Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların ülke bazında kısa ve uzun vadeli yatırım programlarını hazırlamak,
 • Yurtdışı müteahhitlik sektörü raporlarının yıllık hazırlayarak ilgili kurum, kuruluş ve firmalara sunmak,
 • Yurtdışında yapılacak inşaat projelerinin uluslararası anlaşmalar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlamak,
 • Raporlama ve veri tabanı sistemi kurarak yatırımların sürdürülebilirliğini ve bilgi güncelliğini sağlanmak,
 • Fizibilite ve raporlama yapmak/yaptırmak bu kapsamda yatırım ve verimlilik kontrolü yapmak,
 • İlgili kuruluşlar ve yatırımcı firmalar ile belirli peridolarda bir araya gelerek karşılıklı güncel bilgi akışını sağlamak,
 • İnşaat projeleri için elde edilen fonların uygulanmasını takip ve kontrol etmek,
 • Yurt dışında gerçekleşecek inşaat ihaleleri, fuarları ve etkinlikleri araştırmak, katılım sağlamak ve ilgililere duyurmak,
 • Türk müteahhitler veya bağlı kuruluşlar tarafından yurtdışında gerçekleştirilen projelerin izleme ve değerlemelerini yapmak,
 • Müteahhitlere ve kuruluşlara görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi, belge ve rapor sağlamak,
 • Yatırımcılar ile sürekli temas halinde bulunularak yeni fırsatlar ve öneriler geliştirmek,
 • Uluslararası yatırımcı doğrudan ülkemize çekmek için, uluslararası ve yerli şirketler arasında gerçekleştirilecek ticari işbirliklerini teşvik ve takip etmek,
 • Türkiye’de ve yurtdışında gerçekleştirilecek projeler için uygun ortaklıklar bulmak,
 • Küresel yatırımcıların Türk pazarını ve yatırım ortamını tanımalarına yardımcı olacak mekanizmalar geliştirmek,
 • Bakanlık ve Genel Müdürlük makamının verdiği benzer görevleri yerine getirmek,