Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
İkili ve Çok Taraflı İlişkiler

Bakanlık Makamı ve/veya Müsteşarlık Makamı tarafından uygun bulunması halinde; dış ülkeler ile bölgesel ve/veya ikili ilişkiler çerçevesinde işbirliğini geliştirmek amacıyla, işbirliği anlaşması, mutabakat zaptı, protokol, bildirge vb. belgelerin, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde hazırlanması, imzalanması ve uygulanması işlemleri sağlanmaktadır.

Bakanlığın görev alanına giren konularda, eş-güdüm, irtibat ve koordinasyon işlemleri sağlanmaktadır.

Türkiye ile dış ülkeler arasında yapılan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK), Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Toplantılarına ve bu toplantıların sonucunda imzalanan Anlaşma / Mutabakat Zaptı / Protokollere ilişkin Bakanlık içinde ve dışında eş-güdüm, irtibat ve koordinasyon işlemleri sağlanmaktadır.