Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı (IPA-II)

Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı (IPA-II)

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sağladığı mali yardım Nisan 2016'da Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı (ÇİSOP) adı altında yenilenmiştir. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPA II) çerçevesinde 335,4 milyon Avro tutarındaki finansman 2014-2020 yıllarını kapsayacak olan bu program ile sağlanacaktır.

ÇİSOP, iklim değişikliği ile daha iyi bir şekilde mücadele etmeyi, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) iklim değişikliği politikasıyla ilişkili olarak AB müktesebatı ile uyumlaştırılmasını ilerletmeyi, çevre korumayı ve vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

ESOP hedefleri:

  • Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına nihai olarak katkı sağlayabilmek için çevresel altyapılara erişim sağlanması
  • Topluma fayda sağlamak için doğanın korunması
  • İklim değişikliğinin etkisine karşı artan dirence vatandaşların erişimini arttırarak hayat kalitesinin arttırılması

Bu hedeflere 3 temel eylemle ulaşılacaktır:

  • Eylem 1: Su
  • Eylem 2: Atık
  • Eylem 3: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Yönetim

 

IPA II Çerçeve Anlaşması

IPA II Başbakanlık Genelgesi-2015

IPA II Konsey Tüzüğü-2014

TR 2019 FA 2 No’lu Değişiklik -TR Çevre ve İklim Eylemi Çok-yıllı Eylem Programına ait Finans Anlaşması 2 No'lu Değişiklik'in onay kararı 26.06.2019

Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı