Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Çevre Operasyonel Programı (IPA-I)

Çevre Operasyonel Programı (IPA-I)

2007-2009 dönemini kapsayan Çevre Operasyonel Programı (ÇOP); Türkiye'nin çevre sektöründeki performansını, Avrupa Birliği'nin ilkeleri ve politikaları doğrultusunda geliştirmesine yardım edecek temel plan ve eylem belgelerinden biridir. Program; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Avrupa Komisyonu ile istişare halinde bulunularak biçimlendirilmiş ve geliştirilmiş olup; Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Tüzüğü'nün 8 (1) maddesi uyarınca, Komisyon Kararı ile nihai olarak onaylanmıştır. Bu program aynı zamanda, Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan ve 2007-2009 dönemini kapsayan Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi (MIPD) ile uyumlu olarak, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, 2007-2013 dönemi için Avrupa Birliği kaynaklarından yararlanmak üzere hazırlanan Ulusal Stratejik Çerçeve Belgesi'nde (SÇB) (Türkçe / İngilizce) yer alan dört (4) Operasyonel Programdan biridir. Ayrıca, bu program; Avrupa Komisyonu tarafından onaylanacak ve ülke için çevre sektöründeki öncelikleri belirten ve orta vadeli önlemleri içeren bir belge olarak da tanımlanmaktadır.

Çevre Operasyonel Programı, ortaklık ilkesi ile uyumlu olarak, ilgili tüm idari ve sosyo-ekonomik paydaşların aktif katılımı ile hazırlanmıştır. Çevre Operasyonel Programı bağımsız bir belge olarak hazırlandığından dolayı, normalde bir Operasyonel Program'dan beklenenden daha fazla arka plan bilgisi ve istatistiksel veri içermektedir. Ancak bu belgenin, hem ulusal hem de bölgesel bağlamda acilen ele alınması gereken ve çevrenin korunmasına ilişkin karmaşık konuların daha iyi anlaşılmasına ve Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı ile uyumlu ulusal çevre mevzuatının uygulanmasına katkıda bulunacağı ümit edilmektedir.

Çevre Operasyonel Programı'nın uygulanması aynı zamanda bölgelerdeki ekonomik faaliyetleri canlandıracak ve geri dönüşüm, yenilikçi enerji üretimi, turizm ve eğlence gibi sektörlerde yeni iş fırsatları sunacaktır. Bu sayede; son derece önemli olan çevrenin korunması, daha sağlıklı ve daha güvenli bir geleceğin oluşturulmasının yanı sıra sürdürülebilir kalkınma ile de bir arada algılanabilecektir.

 

IPA-I Finansman Anlaşma (değişiklik) Resmi Gazete 15 Mayıs 2017

IPA-I Uygulama Tüzüğü (IPA IR) TR 718-2007

Çok Yıllı Çevre Operasyonel Programı ile ilgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması-2015

Çevre Operasyonel Programı 2007-2013