Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ALANINDA TARAF OLUNAN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

ANTARTİKA ANTLAŞMASI

Sekretarya: https://www.ats.aq/index_e.html

BARSELONA (AKDENİZ’İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI) SÖZLEŞMESİ

Akdeniz Eylem Planı, Barselona Sözleşmesi ve Protokolleri Sekretaryası: https://web.unep.org/unepmap/

BASEL TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINIMI VE BERTARAFI) SÖZLEŞMESİ      

Sekretarya: http://www.basel.int/

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Sekretarya: https://unfccc.int/

BÜKREŞ (KARADENİZ’İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI) SÖZLEŞMESİ

Sekretarya: http://www.blacksea-commission.org/

HÜKÜMETLERARASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PANELİ(IPCC)

Sekretarya: https://www.ipcc.ch/

STOCKHOLM (KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER) SÖZLEŞMESİ

Sekretarya: http://www.pops.int/

UZUN MENZİLLİ SINIRÖTESİ HAVA KİRLİLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Sekretarya: http://www.unece.org/fileadmin//DAM/env/lrtap/welcome.html

VİYANA (OZON) SÖZLEŞMESİ

Sekretarya (Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü): https://ozone.unep.org/

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN AVRUPA ÇEVRE AJANSI VE AVRUPA BİLGİ VE GÖZLEM AĞI’NA KATILIM ANLAŞMASI

Avrupa Çevre Ajansı: https://www.eea.europa.eu/

ROTTERDAM  (BAZI TEHLİKELİ KİMYASALLARIN VE PESTİSİTLERİN ULUSLARARASI TİCARETİNDE ÖN BİLDİRİMLİ KABUL USULÜNE DAİR) SÖZLEŞMESİ

Sekretarya: http://www.pic.int/

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ALANINDA TARAF OLUNMAYAN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

ANTARKTİKA DENİZ YAŞAM KAYNAKLARININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

Sözleşme: https://www.ats.aq/e/key-documents.html

ANTARKTİKA FOKLARININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

Sözleşme: https://www.ats.aq/e/key-documents.html

AARHUS SÖZLEŞMESİ

(BİLGİYE ERİŞİM, KARAR VERMEDE KAMU KATILIMI VE ÇEVRESEL KONULARDA ADALETE ERİŞİM SÖZLEŞMESİ)

Sekretarya: https://www.unece.org/env/pp/introduction.html

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU(ENDÜSTRİYEL KAZALARIN SINIR ÖTESİ ETKİLERİ) SÖZLEŞMESİ

Sekretarya: https://www.unece.org/env/teia.html

ESPOO SÖZLEŞMESİ  (SINIRAŞAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ) SÖZLEŞMESİ

Sekretarya: https://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html

MİNAMATA (CIVA) SÖZLEŞMESİ - (İMZALANDI-2014)

Sekretarya: http://www.mercuryconvention.org/

PARİS (İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ) ANLAŞMASI - (İMZALANDI-2016)

Sekretarya: https://unfccc.int/

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ALANINDA TARAF OLUNAN ULUSLARARASI PROTOKOLLER

ANTARTİKA ANLAŞMASI

             ÇEVRE KORUMA PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://www.ats.aq/e/protocol.html

BARSELONA SÖZLEŞMESİ

             BOŞALTMA PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://web.unep.org/unepmap/2-dumping-protocol-and-amendments

             KARA KÖKENLİ KAYNAKLAR VE FAALİYETLER PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://web.unep.org/unepmap/4-lbs-protocol-and-amendments

             KORUMA VE ACİL DURUM PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://web.unep.org/unepmap/3-emergency-protocol-prevention-and-emergency-protocol

             ÖZEL KORUMA ALANLARI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK  PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://www.rac-spa.org/protocol

             TEHLİKELİ ATIKLAR (İZMİR) PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://web.unep.org/unepmap/7-hazardous-wastes-protocol

             BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://web.unep.org/unepmap/8-iczm-protocol

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLEŞMESİ

             KYOTO PROTOKOLÜ 

Protokol sayfası: https://unfccc.int/kyoto_protocol

BÜKREŞ SÖZLEŞMESİ

Protokoller sayfası:       http://www.blacksea-commission.org/Official%20Documents/The%20Convention/Protocols%20to%20the%20Convention/#LBS2009        

            ACİL DURUM PROTOKOLÜ

            BOŞALTMA PROTOKOLÜ

            KARA KÖKENLİ KAYNAKLAR PROTOKOLÜ

            BİYOÇEŞİTLİLİK VE PEYZAJIN KORUNMASI PROTOKOLÜ

            PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLERLE KİRLENMEYE KARŞI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

UZUN MENZİLLİ SINIRÖTESİ HAVA KİRLİLİĞİ SÖZLEŞMESİ

              EMEP (AVRUPA’DA HAVA KİRLETİCİLERİNİN UZUN MENZİLLİ TASINIMININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ İÇİN FİNANSAL  PROTOKOL)

Protokol sayfası: https://www.unece.org/?id=4144

VİYANA SÖZLEŞMESİ

              MONTREAL PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ALANINDA TARAF OLUNMAYAN ULUSLARARASI PROTOKOLLER

 AARHUS SÖZLEŞMESİ

                 KİRLİLİK SALINIMI VE TRANSFER KAYITLARI PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://www.unece.org/env/pp/prtr.html

BARSELONA SÖZLEŞMESİ

                 OFFSHORE PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://web.unep.org/unepmap/6-offshore-protocol

                 BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ PROTOKOLÜ

ESPOO SÖZLEŞMESİ (SINIRAŞAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ)

                 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html

UZUN MENZİLLİ SINIRÖTESİ HAVA KİRLİLİĞİ SÖZLEŞMESİ

              KÜKÜRT EMİSYONLARININ AZALTIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

Protokol sayfası: https://www.unece.org/env/lrtap/sulf_h1.html

                AZOT OKSİTLERİN KONTROLÜNE İLİŞKİN PROTOKOL

Protokol sayfası: https://www.unece.org/env/lrtap/nitr_h1.html

                UÇUCU ORGANİK BİLEŞENLERİN KONTROLÜNE İLİŞKİN 

                 PROTOKOL

Protokol sayfası: https://www.unece.org/env/lrtap/vola_h1.html

                KÜKÜRT EMİSYONLARININ İLAVE AZALTIMI PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://www.unece.org/env/lrtap/fsulf_h1.html

                AĞIR METALLER PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.html

                KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER PROTOKOLÜ

Protokol sayfası: https://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.html

               ASİDİFİKASYON ÖTROFİKASYON VE YER SEVIYESİ OZONUN AZALTILMASI PROTOKOLÜ (GOTHENBURG PROTOKOLÜ) 

Protokol sayfası: https://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html