Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA-III Dönemi

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA-III Dönemi

  • IPA III Dönemi için ülke bazlı IPA bütçesi tahsisatı yerine belirlenmiş olan 5 Tematik Pencereye ilişkin yıllık tahsisat yapılacağı öngörülmektedir.
  • Belirlenmiş olan 5 tematik pencere altında tüm aday ülkeler projelerini hazırlayacak ve Komisyon tarafından uygun görülen projeler IPA kapsamında seçilecektir. İki önemli seçim kriteri olacaktır; bunlar ilgililik ve olgunluk kriterleridir.
  • Her tematik pencere için aynı mali tahsisat sağlanmayacaktır. Her bir pencere için gösterge bütçe (indicative budget) belirlenecektir.

Belirlenen 5 tematik pencere şu şekildedir;

  • Hukukun üstünlüğü, temel haklar ve demokrasi
  • İyi yönetişim, müktesebat uyumu, stratejik iletişim ve iyi komşuluk ilişkileri
  • Yeşil gündem ve sürdürülebilir bağlantısallık
  • Rekabetçilik ve kapsayıcı büyüme
  • Bölgesel ve sınır ötesi işbirliği

Çevre ve İklim sektöründe “Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantısallık” tematik penceresi altında proje başvurularının yapılması planlanmaktadır.