Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Paris OECD Daimi Temsilciliği

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği

Çevre ve Şehircilik Müşaviri Özge TÜMÖZ GÜNDÜZ

Adres: Türkiye Cumhuriyeti OECD Daimi Temsilciliği: 9 Rue Alfred Dehodencq 75116 Paris-FRANSA

E-posta: ozge.gunduz@csb.gov.tr

Tel: + 33 646 63 02 56/ 124