Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
KEK Eşbaşkanlıkları Listesi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIK MAKAMI

KARMA EKONOMİK KOMİSYONU (KEK) KONUSUNDA GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜLKELER

FAS KRALLIĞI

FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ

İSPANYA KRALLIĞI

NİJER CUMHURİYETİ

PERU CUMHURİYETİ

SAİNT VİNCENT & GRENADİNLER

SURİNAM CUMHURİYETİ

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI

Sn. Bakanlar tarafından eş-başkanlıkları deruhte edilen Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Ülkelerinin listesi; 15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019/3 sayılı Genelge'de belirlenmiştir.

Yeni düzenlemeye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat KURUM; Fildişi Sahili, İspanya, Nijer, Peru, Saint Vincent & Grenadinler, Surinam ve Suudi Arabistan Ülkelerinden sorumlu KEK Eş-Başkanı olarak görevlendirilmiştir.